Ungdomsforum 2013

I helgen 30/11-1/12 så deltog jag i Ridsportens Ungdomsforum som hade temat ökat ungdomsinflytande inom tävlingsverksamheten.
Förutom en föreläsning av Maria Gretzer så fick vi också lyssna på tävlingssektionens ordförande, Tobias Mattsson, som berättade om sin väg som ledare och förtroendevald inom Svenska Ridsportförbundet. Vi ungdomar som deltog i forumet fick bland annat ha samtal i mindre grupper där vi utbytte erfarenheter och tankar kring hur man ska klubbarna att fung...era både vad gäller unga och äldre medlemmar samt hur man ska engagera funktionärer till tävlingarna. Där berättade jag om bägge klubbarna jag är med i: Roslagens Rid- och Körklubb och Ridklubben Rimbo Ryttare, som har ganska olika förutsättningar på den punkten.
Vi tog även upp hur vi ska få mindre ridsportgrenar att växa och där tog jag upp Working Equitation och pratade om de erfarenheter jag har kring hur man kan sprida och intressera folk att prova en ny gren.
Jag tog även upp att jag tycker att man ska kunna ha dispens vad gäller lägsta ålder för att anmäla sig till tränar- och domarutbildning just för att hjälpa WE att växa.