Digitala träningar

Jag finns som bekant på Ridesum, som har många fördelar kring bokningar och handhavandet runt den strömmande länken. Det går även att ordna digital träning med hjälp av smartphones, så välj det ni tycker är enklast att hantera.

Jag har flera ekipage som redan idag rider för mig via länk. Några uttrycker att det ibland t o m blir tydligare när de hör min röst direkt via telefonens in-ears. Det är väldigt individuellt hur man upplever olika typer av träningar, så delta gärna i en provträning för att se hur det känns för dig.

Fördelarna med digital träning är att du inte behöver investera tid och dyrbart drivmedel för att lasta och åka iväg med hästen till en extern träning, och om du har en känslig häst som har svårt att spänna av i nya miljöer så får du en effektivare träning på hemmaplan.

Givetvis går det bra att boka mig till träningar IRL också, precis som vanligt.