Clinic på Massum Gård, Älmsta

Välbesökt Clinic i Massum.